ÁSZF.
(Általános Szerződési Feltételek)

Pirendszer.hu 2015 - 2016© ™

Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

Általános szerződési feltételek

Letölthető ÁSZF

Általános tudnivalók

 

• Jelen ÁSZF (továbbiakban ÁSZF) minden olyan termékre és szolgáltatásra kiterjed, melyek vásárlását Ön, mint vevő (a továbbiakban: Vevő) a http://pirendszer.hu  (a továbbiakban: Eladó) webáruházban kezdeményez.
• Az „Általános szerződési feltételek" és honlapunk nyelvezete magyar.
• A szerződés nem utal egyetlen magatartási kódexre sem.
• A megrendelések feladása áruházunkban kizárólag elektronikus úton lehetséges, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak. A szerződés a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet hatálya alá tartozik.
• A szerződés nem minősül írásban kötöttnek, azt nem iktatjuk és nem visszakereshető.
• A megrendelések folyamán számlázási illetve szállítási adatok megadására kerül sor. Ezen adatok helytállósága Vevő felelőssége. A rendelések teljesítésére az alábbiakban közölt feltételek érvényesek.

Urbancsok Zoltán, mint webáruház üzemeltető adatai:

Urbancsok Zoltán (székhely: 5540 Szarvas, Krúdy 32.)
Adószám: 6724152224
Elérhetőségek: http://pirendszer.hu/kapcsolat/
Postacím: 5540 Szarvas, Krúdy 32.
E-mail cím:  postmaster@pirendszer.hu

 

Adatkezelés

 

Eladó kijelenti, hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a hatályos jogszabályokban előírtaknak megfelel. Vevő adatainak kezelésekor az alábbi jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el:

• Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény;
• Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
• Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény;
• Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
• Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a pirendszer.hu webáruházból történő megrendelés során megadott és a weboldal üzemeltetői számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.
Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Eladó rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.
A pirendszer.hu webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók.
Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül, vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. [2011. évi CXII. törvény]
Vevői megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak.

Az adatkezelés jogalapja

 

Vevő önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

 

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja kizárólag a Vevővel történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása. A rendelésnél megadott adatokat csak a vásárlás lebonyolításához, az esetleges későbbi kedvezmények meghatározásához, illetve hírlevél küldéshez használjuk fel, ha ehhez hozzájárult. A hírlevelekről bármikor leiratkozhat a hírlevelek alján található "Leiratkozás" linken való kattintással.

 

 

Hozzájárulás az adatkezeléshez

 

Vevő megrendeléskor hozzájárul, hogy Eladó a megrendeléshez kötelezően előírt adatait kezelje.

 

 

Adatbiztonság

 

Eladó törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására. Vevő adatait Eladó illetéktelen félnek nem adja át. A csomag kiszállításához okvetlenül szükséges adatok a szállítást végző cégnek továbbítva lesznek. A szállító cég ezen adatokat csak a csomag kiszállítására használhatja fel.

 

 

Vevő adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

Vevő írásban tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését fent megadott elérhetőségeinken.
Vevő kérésére Eladó köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Ezen tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban kell megadni. Vevő bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.
Eladó tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. Vevő adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Vevő adatait Eladó csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. Vevő számlázási adatait a számviteli törvény (2000. évi C. tv.) 169. § alapján Eladó legalább 8 évig köteles megőrizni.
Eladó minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

 

 

Adatok módosítása, törlése

 

Vevő számlázási, szállítási és egyéb adatainak módosítását bármikor megteheti a webáruház felületén bejelentkezve. A módosítások nem visszamenőleges érvényűek, azaz az ezt megelőzően leadott rendelések adataira, mint például a számlázási vagy szállítási cím, nincsenek hatással. Elfelejtett jelszavát kérheti az adatainál megadott e-mail címre, azonban, ha e-mail címe is megváltozott, akkor az adatok törléséhez hasonlóan írásban, egyértelmű beazonosítással kell kérni a változtatást. Vevő regisztrált adatait elektronikus formában tároljuk mindaddig, amíg azok törlését Vevő nem igényli. A törlést az alábbi módon lehet kezdeményezni:
1. E-mailben a pirendszer@gmail.hu címre elküldve
A tárgysorba írja be: Adattörlési kérelem. A levélnek tartalmaznia kell legalább két olyan adatot, mely alapján Önt egyértelműen be tudjuk azonosítani. (Névegyezőség elkerülése!) Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatok törlésével rendszerünkből minden korábbi vásárlásának adatai is törlődnek, melyek egy esetleges későbbi kedvezmény alapját képezhetnék! A törlés nem terjed ki a fent említett számviteli törvény által előírtan megőrizendő adatokra.

 

Kosár oldal , számlázási oldal működése
általános Cookie használat.

 

Az oldalaink PHP nyelven íródtak. A program a program szerzői által meghatározott kilépési metódus szerint működik. A bevitt adatokat csak a meghatározott pontokon lehet, és szabad változtatni.
Ezeken a pontokon túli adatváltoztatásokat a program nem köteles automatikusan figyelembe venni, és ez nem vehető működési hibának! A késői adatváltoztatások utáni reklamációt nem tudjuk be saját hibának.

A Pirendszer.hu cookie-t használ, amelyek böngészés során a Vevő készülékére mentődnek.
A cookie-k a felhasználói élmény, és a működés elengethetetlen részei.
Az Európai Uniós iránymutatások, valamint a Magyar jogszabályok értelmében oldalaink a figyelmeztető üzenetet jelenítenek meg a cookie-k használatának engedélyezéséig!
Cookie politikánk.

 

Átirányított levelek kezelése

 

Ha olyan levelet kap tőlünk, melynek alján nem működik a leiratkozási link, kérjük, hogy továbbítsa felénk az eredeti levelet is! Előfordulhat, hogy Ön nem közvetlen tőlünk kapta a levelet, hanem egy e-mail cím átirányítás miatt jutott el Önhöz. Ilyen esetekben meg kell találni az eredeti címet, melyet csak kézzel tudunk törölni.

 

Jogorvoslat

 

Vevő adatainak nem jogszerű kezelése ill. felhasználása esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36  1 391 1400, Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Vételár

 

A webáruházban megadott vételárak minden Magyarországi vásárlás esetén bruttó árak, melyek tartalmazzák az aktuálisan érvényes általános forgalmi adót és egyéb közterheket, viszont nem tartalmazzák a kiszállítás költségét. Amennyiben technikai hiba miatt téves ár jelenik meg az áruházban, egyeztetés végett telefonon (vagy e-mailben) megkeressük Önt, még az áru elküldése előtt.

Magyarországon kívüli vásárlás esetén (Minnowboard Max Dual HÁZ) az árak bruttó árak, melyek tartalmazzák az aktuálisan érvényes általános forgalmi adót és egyéb közterheket és a kiszállítás költségét is.

 

Szállítási módok és fizetési lehetőségek

 

Vásárláskor a webáruház felkínálja a választható szállítási és fizetési mód kombinációkat, melyek a következők lehetnek a fizetés tekintetében:

• készpénzes fizetés (kizárólag személyes átvétel esetén)
• előre utalás bankszámlára
• webes felületen bankkártyával történő előre fizetés

Szállítás tekintetében az alábbi lehetőségek választhatóak:
• személyes átvétel

• Magyarországi szállítás: MPL postacsomag: a megrendelt termékek vételárának és postaköltségének maradéktalan kiegyenlítése után (munkanapon) 4 órán belül a postacsomag összekészítésre, illetve feladásra kerül. A belföldre feladott csomag a feladást követő 2-4 munkanapon belül érkezik meg a címzetthez. (Amennyiben a feladás 15.00. óra után történik, a feladás napjának a következő munkanap tekintendő.)
Európai szállítás: Nemzetközi EMS gyorsposta: a megrendelt termékek vételárának és postaköltségének maradéktalan kiegyenlítése után (munkanapon) 4 órán belül a postacsomag összekészítésre, illetve feladásra kerül. Az európai országba feladott csomag (országonként eltérő zóna szerint) a feladást követő 2-5 munkanapon belül érkezik meg a címzetthez. (Amennyiben a feladás 15.00. óra után történik, a feladás napjának a következő munkanap tekintendő.

 

Természetszerűleg nem minden fizetési mód alkalmazható minden szállítási módhoz, illetve időlegesen lehetnek korlátozások (pl. leltár vagy szabadság miatt a személyes átvétel szünetel).
A nem raktáron lévő termékeknél feltüntetett szállítási határidők tájékoztató jellegűek, mivel a köztes eladás lehetősége fennáll. Amennyiben a megrendelt terméket raktárinak jelöltük, de készlethiány miatt mégsem tudunk szállítani, úgy ezt mindenképpen jelezzük a rendelésnél megadott elérhetőségeken. Előre utalás esetén szállítási kötelezettségünk a megrendelt termékek vételárának maradéktalan kiegyenlítéséig nem áll fenn.

 

Elállási jog

 

A Vevő a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet alapján jogosult az áru átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben Eladó köteles Vevő által kifizetett teljes összeget, ideértve a kiszállítás költségét is, haladéktalanul, de legkésőbb elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni.

 

Elállási jog gyakorlásának menete

 

Amennyiben a Vevő élni kíván elállási jogával, úgy azt az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. A törvényben előírt tartalmú elállási nyilatkozat minta ide kattintva elérhető, melyet (vagy megfelelő tartalmút) a fenti elérhetőségek egyikére kell elküldeni a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén a küldés idejét kell figyelembe venni.
Vevő elállás esetén köteles a megrendelt terméket az Eladó fent megadott postázási címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkeznie 14 napon belül).
Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. Vevőt ezen felül egyéb költség nem terheli, Eladó azonban nem köteles Vevő részére megtéríteni azon többletköltségeket, amelyek Eladó által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódtak. Eladó jogosult a teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Vevő nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte.
Visszatérítésnél az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez a hozzájárulását adja; ebből kifolyólag Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. Vevő csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
A Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolja.
Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet Vevő az elállási joggal.
A rendeltetés ellenes használatból, és visszaküldésnél a nem megfelelő csomagolás alkalmazásából eredő károkért Vevő felel. Kizárólag forgalomképes, eredeti állapotában, tartozékaival visszajuttatott termék ára jár vissza. A visszaküldés módjáról célszerű előre egyeztetni. Utánvéttel visszaküldött terméket nem veszünk át!

 

Elállási jog alóli kivételek

 

Az elállási jog nem érvényesíthető
- jellegükből eredően nem visszavásárolható termékekre (felbontott csomagolású szoftverek, félvezetők, elemek, akkumulátorok, spray-k).
- Vevő kifejezett kérésre egyedileg összeállított konfigurációk és/vagy beszerzett termékek vonatkozásában.
- nem forgalomképesen, hiányosan, hibásan, üzemképtelenül vagy a megrongált állapotban visszajuttatott termékeknél .
-"Szavatosság" bekezdés 5. pontja alapján keletkezett üzemképtelen, megrongálódott termékek

 

Szavatosság és jótállás (garancia)

 

1. Kellékszavatosság

 

A kellékszavatosság lényegében azt jelenti, hogy az Eladó a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik. Az Eladó felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának. Ezek alapján Vevő az Eladóval szemben, annak hibás teljesítése esetén a PTK szabályai szerint, kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Ezen belül Vevő - választása szerint - az alábbi igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy másik igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna Eladó részére. Amennyiben Vevő sem a javítást, sem a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos árleszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Vevő választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban neki kell viselnie, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra Eladó adott okot.
Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szavatossági jogok érvényesíthetőségének határideje a szerződés teljesítésétől számított két év. Használt dolog esetén ez a határidő hat hónap.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

2. Termékszavatosság

 

A termékszavatosság a Vevő részére a szavatossági igény gyártóval szembeni közvetlen érvényesítésének lehetősége. Termék hibája esetén Vevő - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet, de ez utóbbi esetben kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével ezt a jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igény kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető!
Vevő termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

3. Jótállás

 

Fentiekhez képest a jótállás - hétköznapi nevén „garancia" - azt jelenti, hogy az Eladó a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként viszont Vevőt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

4. Szavatosságot, illetve jótállást kizáró egyéb okok

 

A készülék forrasztása, hűtőborda eltávolítása, törött vagy mechanikusan sérült panel, a túlfeszültség miatti leégetés és általában a rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használatból adódó hibák.

 

 

5. Harmadik fél általi hibák

 

A pirendszer.hu (továbbiakban Eladó) által üzemeltetett közösségi oldalon("Rendszerek", "Letöltések") és azokhoz kapcsolódó aloldalain   közreadott kapcsolások, programok önkéntes felhasználásúak, és azok működőképességét, megvalósíthatóságát nem ellenőrzi, és  azokból eredő károkért az Eladó garanciát nem vállal.

6. 15. 01. 2016  the following countries will expand sales points (only minnowboard up dual house): Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Greece , the Netherlands, Croatia, Ireland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, Germany, Italy, Portugal, Romania, Spain, Sweden, Slovakia, Slovenia.

 

7. Szavatossági, illetve jótállási igény érvényesítésének menete

 

Eladó jótállási és szavatossági felelősségére a Ptk-ban, valamint a 19/2014. (IV.29.) NGM rendeletben és a 151/2003 (IX.22.) kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.
A törvény és a rendelet alapján 2 éves szavatossági időt biztosítunk minden webáruházunkon át újonnan eladott termékre, amennyiben értékesítése fogyasztói szerződés keretében jön létre.
Termékeinkre 1 év jótállást vállalunk 10.000 Ft bruttó vásárlási érték felett.
Szavatossági illetve jótállási igény érvényesítéséhez a számla, vagy annak másolata, illetve ha volt olyan, akkor a garancialevél szükséges.
Vevőnek a termékekkel kapcsolatos bármilyen jellegű minőségi kifogását a szavatossági illetve jótállási időn belül írásban kell jeleznie az itt letölthető 19/2014. (IV.29.) NGM rendeletben meghatározott adattartalommal rendelkező nyomtatványon: JSZVJIB letöltése
Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a termék hibái Vevő számára ismertek, vagy felismerhetőek voltak már a teljesítés időpontjában is.
Minőségi hibás termék esetén a Vevő kérheti a termék cseréjét vagy javítását. Amennyiben ezek egyike sem valósítható meg 15 napon belül, úgy választható az árcsökkentés, vagy a teljes vételár visszafizetése is.
A kifogásolt áru visszaszállításának költsége Vevőt terheli.

Garanciális ügyintézés:

 

Szavatosság és jótállás alapvető tudnivalók: http://www.nfh.hu/magyar/hasznos/szavatossag

Panaszügyintézés lehetőségei

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:

• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

• Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság:
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Tel.: +36 1 4594800, Fax: +36 1 2104677

• A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület

Honlap: http://www.panaszrendezes.hu
http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html